BIJLES VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN

Hoe gaat het in zijn werk?

Ben je door sluiting van school achtterop geraakt tijdens de coronacrisis of anders? Geen nood, daar kunnen we je mee helpen door bijlessen te geven.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken waar de hiaten liggen de problemen en de mogelijkheden zijn van uw kind. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Handelingsplan
We maken een handelingsplan waarin concreet staat beschreven welke doelen we nastreven en op welke manier we deze doelen willen gaan behalen.
De voortgang van uw kind wordt aan de hand van dit plan aan het einde van de periode met u geëvalueerd.

Begeleiding en evaluatie
Na het opstellen van het handelingsplan beginnen de bijessen.
De bijles vindt een keer per week plaats op een vastgesteld tijdstip. De bijles duurt ongeveer 50 minuten. De locatie waar de begeleiding plaatsvindt is bij DoenCoach, tenzij anders is besproken.
Er wordt tijdens de begeleiding gewerkt met verschillende remediërende methodes, spelvormen en computerprogramma’s. Hierbij wordt altijd gekeken naar de leerbehoefte van uw kind.

The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see!
(Alexandra K. Trenfor)

Aanmelden of vrijblijvende informatie kun u makkelijk aanvragen via onderstaande ornaje knop.
Of bel ons even op, net zo makkelijk en veel sneller!

Neem contact met ons op!

Voor al uw vragen kunt u vrijblijvend bij ons terecht.

Bellen is sneller!

06 18 31 97 97