U kunt hier de meest gestelde vragen vinden die met coaching van doenCoach te maken hebben.

We hebben met veel zorg de vragen samengesteld. Mocht uw vraag er niet bij zijn, dan mail ons uw vraag en we zetten die er graag bij.

Vaak gestelde vragen
Hoeveel keer komt een kind gemiddeld bij een kindercoach?


In principe is een coachingstraject relatief kort. Het aantal afspraken hangt af van het kind en de situatie. Houd u rekening met 4 -7 sessies. Na afloop vindt er een evaluatie met de ouders plaats. Als een kind de behoefte voelt om vaker te komen, is het welkom. Ook zijn er kinderen/ouders die na afronding van een traject een ‘check-up’ willen. Uiteraard is dit ook mogelijk.

Worden de kosten vergoed?


De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U kunt niet voor een vergoeding in aanmerking komen, maar u kunt de gemaakte kosten (coaching) bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie duurt ongeveer 60 tot 120 minuten.

Kan ik bij u terecht als mijn kind een diagnose heeft?


Uw kind en u zijn van harte welkom. Kinderen met ADD, ADHD en dyslexie kunnen wij begeleiden. Kinderen met een diagnose binnen het autistisch spectrum zijn waarschijnlijk beter af bij een collega die hierin gespecialiseerd is. Neem vrijblijvend contact op als u wilt weten wat wij voor u zou kunnen betekenen. Onthoud: uw kind is zoveel meer dan een diagnose!  

Zijn jullie makkelijk te bereiken?


DoenCoach is in het buitengebied gevestigd, met voldoende parkeerruimte. We zijn een paar minuten van de A73 verwijderd en daardoor ook makkelijk te bereiken.

Nog meer vragen en antwoorden

Ik ben volwassen en zoek voor mezelf een coach, kan ik dan bij u terecht?

Volwassenen zijn van harte welkom bij DoenCoach. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen wij u begeleiden. Ook ouders die vragen hebben over bijv. de opvoeding of door hun kind(eren) worden gewezen op eigen processen die aandacht verdienen, kunnen bij ons terecht. Neem gerust vrijblijvend contact op en we onderzoeken samen wat wij voor u kunnen betekenen.
Ook volwassenen met een eigen hulpvraag van welke aard ook kunnen terecht bij DoenCoach.

Is het mogelijk dat u bij ons thuis komt?

coach werken en omdat wij alle benodigde materialen dan binnen handbereik hebben. Mocht het in uw geval bv. fysiek niet mogelijk zijn om naar de praktijk te komen, is een alternatieve locatie bespreekbaar. 
Mocht er bij u een goede plek zijn om met paarden te werken, dan zijn we ook bereid om in goed overleg naar die locatie te komen met onze paarden.
Mocht u een plek hebben met paarden, waar we ook met andere paarden kunnen werken, dan zijn we in goed overleg ook bereid om naar die locatie te komen.
Let wel, we berekenen een kilometervergoeding van 25 cent per kilometer.

Werken jullie alleen met jullie eigen paarden?

We werken normaal gesproken met onze eigen paarden, maar als u een paard heeft waar u graag mee werkt, dan kunnen we in overleg ook met andere paarden werken.

Krijg ik te horen wat u met mijn kind bespreekt?


Vaak is de ouder aanwezig tijdens de sessies. Als dit niet het geval is, staat het u vrij vragen te stellen. Sowieso zal na een aantal sessies een evaluatie met de ouders plaatsvinden. 
Omdat vertrouwen tussen uw kind en ons erg belangrijk is, laten wij het aan het kind te beslissen wat wel en niet gedeeld zal worden. Uiteraard mag u hierin van ons een professionele houding verwachten en kunt u erop vertrouwen dat wij u op de hoogte brengen van zaken die in het belang van het kind aan u verteld dienen te worden.

Coaching en vertrouwelijkheid?

Een coach is gebonden aan een ethische code die de coach verplicht het besprokene onder zijn/haar beroepsgeheim te houden. Dit betekent dat zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen mogen worden verstrekt. Dat draagt ertoe bij dat u problemen in alle openheid kunt bespreken. Vanuit die vertrouwelijkheid gaat een coach met u in gesprek over zaken waar u tegenaan loopt. Wilt u weten tot hoever deze vertrouwelijkheid gaat? Vraag me dat gerust. 

Wat is het verschil tussen een coach en een psycholoog?

Een coach is sterk gericht op de toekomst en maar voor een gedeelte op het verleden. Een psycholoog werkt juist met name in het verleden (trauma’s, ontstaan van angsten etc.). Een coach kijkt naar wat je in het hier-en-nu belemmert om in het daar-en-dan een bepaald doel te bereiken. De vraag is dus heel sterk “Hoe is het nu, waar wilt u naartoe en hoe komt u daar?” Een coach probeert uw eigen verantwoordelijkheid zo te prikkelen dat u zelf met uw hulpvraag aan de slag kunt. Hierin ligt dan ook de essentie van coaching besloten: een coach helpt anderen zichzelf te helpen om een doel (persoonlijk of professioneel) te bereiken. 

Lost coaching alle problemen op?

In de praktijk blijkt dat er bij veel mensen door coaching een gedragsverandering plaatsvindt. Hierdoor kan zelfs een nieuwe kijk op het leven en/of het werk ontstaan, waaruit soms zelfs een andere levensmissie voortvloeit. Coaching lost niet alle problemen op, wel is het mogelijk dat cliënt met behulp van de coach op een andere wijze met problemen en mogelijkheden omgaat. 

Is een coachingstraject duur?

Ieder traject is maatwerk en uw specifieke hulpvraag bepaalt de duur ervan. Doorgaans bestaat een coachingstraject uit 5 à 6 sessies van ongeveer zo’n 60 tot 120 minuten. De gesprekken vinden meestal om de 3 of 4 weken plaats, waardoor de kosten van coaching dus ook gespreid worden. 

Neem contact met ons op!

Voor al uw vragen kunt u vrijblijvend bij ons terecht.

Bellen is sneller!

06 18 31 97 97