Remedial Teaching
Meer informatie

REMEDIAL TEACHING, WAT IS DAT?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

RT kan ook ingezet worden als kinderen achterop raken door uitval van school door coronamaatregelen.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

RT IN HET KORT

– Individuele begeleiding (in kleine groepjes
   komt ook voor)
– Doelgericht en intensief werken met een
   leerling of leerlingen
– Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
– Aanleren van vaardigheden om met
   leerprobleem/leerstoornis te kunnen
   omgaan
– Een plan maken dat in de groep gebruikt
   wordt wanneer de RT-er er niet bij is
– Informatie verstrekken aan het kind en
   betrokken.

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

(some one once said)

Begeleiding, hoe gaat het in zijn werk?

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn van uw kind. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

 

Handelingsplan
We maken een handelingsplan waarin concreet staat beschreven welke doelen we nastreven en op welke manier we deze doelen willen gaan behalen.
De voortgang van uw kind wordt aan de hand van dit plan aan het einde van de periode met u geëvalueerd.

Begeleiding en evaluatie
Na het opstellen van het handelingsplan begint de begeleiding.
De begeleiding vindt een keer per week plaats op een vastgesteld tijdstip. De begeleiding duurt ongeveer 50 minuten. De locatie waar de begeleiding plaatsvindt is bij DoenCoach, tenzij anders is besproken.
Er wordt tijdens de begeleiding gewerkt met verschillende remediërende methodes, spelvormen en computerprogramma’s. Hierbij wordt altijd gekeken naar de leerbehoefte van uw kind.
In overleg kan er gekozen worden om huiswerk mee te geven.

Neem contact met ons op!

Voor al uw vragen kunt u vrijblijvend bij ons terecht.

Bellen is sneller!

06 18 31 97 97